Sklep internetowy sofy, narożniki, fotele tapicerowane


Sofy, narożniki, sklep online
33 876 41 38

koszyk Koszyk jest pusty...
970935

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

Dane osobowe Klientów Sklepu internetowego http://sofysklep.pl są przetwarzane i administrowane przez firmę Tapicerstwo Rafał Stanuch, ul. Stolarska 19 A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP: 5511382732,  zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

Każdy Klient może przeglądać ofertę sklepu internetowego http://sofysklep.pl i dodawać przedmioty do koszyka bez podawania swoich danych osobowych. W celu złożenia zamówienie na wybrany przez siebie towar, Klient musi podać swoje dane osobowe, poprzez wpisanie tych danych do formularza rejestracyjnego. Podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia w Sklepie http://sofysklep.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego - Tapicerstwo Rafał Stanuch, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zm.).

Dane osobowe Klienta są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego towaru.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie firmom pocztowym, transportowym oraz kurierskim, operatorom systemów płatności oraz podmiotom udzielającym kredytów na zakup towaru.

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji powyższych uprawnień Sprzedający prosi o kontakt pod adresem: Tapicerstwo Rafał Stanuch, ul. Stolarska 19 A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub adresem e-mail: biuro@sofysklep.pl